Home » Testy » Nájdite hodnotu každého objektu a vyriešte konečnú rovnicu!

Nájdite hodnotu každého objektu a vyriešte konečnú rovnicu!

V tejto gurmánskej úlohe, Vaším cieľom je nájsť hodnotu každého predloženého objektu a vyriešiť záverečnú matematickú operáciu. Tento test preverí vaše schopnosť analyzovať poskytnuté informácie a aplikovať základné matematické pravidlá aby ste dospeli k správnemu riešeniu. Pripravte sa na podnetnú úlohu, ktorá otestujte svoju logickú myseľ. Ste pripravení splniť túto výzvu tým, že menej ako 30 sekúnd ?

Sgfix.sk

Tento test je vynikajúcim spôsobom stimulovať vaše mentálne schopnosti a zároveň vás zabaviť. Môžete si rozvíjať jedinečné zručnosti, ktoré sa vám budú hodiť každý deň. Môžete tiež trénovať svoju logiku, ktorá vám môže pomôcť v mnohých situáciách, a schopnosť premýšľať, aby ste mohli efektívnejšie riešiť problémy.

Čtěte také  Na preukázanie svojich pozorovacích schopností máte 13 sekúnd. Zvládnete túto úlohu?

Ak chcete absolvovať tento test, je nevyhnutné používať logické uvažovanie. Predtým, ako začnete, dôkladne analyzujte každú operáciu a každý objekt. Postupne skontrolujte všetky obrázky a zistite, či sa do nich nevkradli nejaké pasce.

Čo musíte urobiť, aby ste úspešne absolvovali test

Hľadajte vzťahy medzi číslami, tvarmi alebo predmetmi, aby ste určili ich hodnoty. Položte si správne otázky, ako napríklad: “ Akými pravidlami sa riadia vzťahy medzi predmetmi? “ alebo „Aké matematické operácie sa musia použiť na získanie konečného výsledku? Použite svoje schopnosti dedukcie, aby ste sa priblížili k správnej odpovedi. Buďte metodickí a venujte čas dôkladnej analýze každého prvku.

Riešenie

Našli ste 3? To je správna odpoveď. Takto to bolo urobené:

Čtěte také  Hra s rozdielmi: Máte 25 sekúnd na to, aby ste dokázali svoju hodnotu tým, že nájdete rozdiely medzi dvoma obrázkami.

Sgfix.sk

69 + 23 = 92

69 – 23 = 46

69 / 23 = 3

Vsebina

Čtěte také  Vizuálny test: Nájdeš pavúka na tomto obrázku?

Súvisiaci príspevok


Adrián Dacej
O autorze, Adrián Dacej